Uzná mi automobilka záruku, když nechám opravit auto v nezávislém servisu?

Uzná mi automobilka záruku, když nechám opravit auto v nezávislém servisu?

Uzná mi automobilka záruku, když nechám opravit auto v nezávislém servisu? Na tuto otázku si motoristé stále mohou odpovědět – ano. V květnu letošního roku měla skončit platnost takzvané blokové výjimky pro motorová vozidla. Bez ní by řidiči museli na záruční opravy jezdit jen do autorizovaných servisů. Výjimka ovšem bude prodloužena.

Bloková výjimka platí už přes deset let a umožňuje na trhu fungovat i nezávislým autoservisům. Na jedné straně stojí výhoda v podobě větší konkurence a tím alespoň částečného krocení růstu cen. Na druhé straně panuje přece jen obava některých majitelů aut, zda se jim i mimo servisy prodejců nových aut dostane stejné péče a nepřijdou o záruku.

Podle blokové výjimky nesmí být servis automobilů výlučně vázaný pouze na autorizovanou síť výrobce značky vozu. Pokud neautorizovaný servis při opravě dodrží automobilkou stanovené postupy a použije náhradní díly odpovídající kvality, není nijak ohroženo právo majitele uplatnit na svůj vůz záruku. Může přitom pracovat s levnějšími součástkami odpovídající kvality.

Platnost blokové výjimky ovšem končí 31. května 2023. „Protože se podle Evropské komise osvědčila, je užitečná a pro zúčastněné strany zůstává relevantní, bude prodloužena o dalších 5 let do 31. května 2028,“ řekl IDNES Ivan Dzido, mluvčí společnosti LKQ CZ, která je největším dodavatelem autodílů na českém trhu.

Potvrdila to i Markéta Frouzová, mluvčí zastoupení Evropské komise: „Hodnocení dospělo k závěru, že v posledním desetiletí byl režim užitečný a pro zúčastněné strany zůstal relevantní. Rovněž se ukázalo, že ačkoli se trh s motorovými vozidly bude v nadcházejících letech pravděpodobně vyvíjet s ohledem na rychle se měnící technologické prostředí, mobilitu a životní prostředí, nedošlo v posledním desetiletí k žádnému podstatnému vývoji, který by odůvodňoval zásadní revizi režimu.“

K drobným změnám ovšem dojde. „Evropská komise uznala, že je nutná aktualizace nařízení, která by odrážela význam, který pravděpodobně bude mít přístup k údajům generovaným vozidly jako faktor hospodářské soutěže. Komise tak zavádí některé omezené úpravy ve snaze reagovat na současné technologie a tržní postupy,“ vysvětluje dál Ivan Dzido.

„Prodloužení blokové výjimky podporujeme, nicméně jsme přesvědčeni, že by evropská pravidla měla více odpovídat technologickému a tržnímu vývoji, který je již nyní zřejmý. Důležitost přístupu k informacím o opravách a údržbě, přístup k softwaru a nástrojům, znepokojivý nárůst podílu originálních náhradních dílů, zmatení zákazníků ohledně záruk, to vše jsou problémy, které jsou na dnešním nezávislém trhu s náhradními díly aktuální a budou se prohlubovat, pokud Komise nepřijme odpovídající opatření. Proto neustále připomínkujeme legislativu a na základě našich zkušeností a informací od nezávislých autoservisů upozorňujeme, na co je potřeba se zaměřit a co je třeba zlepšit.“

Napětí mezi autorizovanými a nezávislými servisy ovšem vždy bylo a nejspíš i vždycky bude. Ty druhé proto chtějí lobbovat za výraznější změny. „V loňském roce jsme v rámci LKQ Europe provedli průzkum mezi nezávislými autoservisy v jedenácti evropských zemích. Zajímalo nás, jakým aktuálním výzvám na trhu čelí. Z výsledků jasně vyplývá, že napříč kontinentem, včetně České republiky, výrazně vzrostla omezení ze strany výrobců vozidel, mylné informace o zárukách, omezení přístupu k vozidlu a jeho údajům i nárůst počtu originálních náhradních dílů. To vše znevýhodňuje nezávislé autoservisy na trhu a v konečném důsledku i samotného koncového zákazníka. Ukazuje se tedy, že je potřeba jít nad rámec navrhovaných změn, protože svoboda volby je skutečně důležitou hodnotou,“ dodává Ivan Dzido.

Zdroj: www.idnes.cz

ZANECHTE KOMENTÁŘ

You must be logged in to post a comment.

© Copyright 2024 Autoservis CARRA Praha, Made LR