Proč zlobí EGR ventil a co tam vlastně dělá?

Proč zlobí EGR ventil a co tam vlastně dělá?

EGR ventily jsou černou můrou mnohých motoristů a je třeba se ptát, proč tu jsou?

Mnoho lidí si myslí, že EGR ventil vlastně funguje jako dodatečné spalování nedokonale spáleného paliva. Tím by se měly emise zvyšovat. Bohužel to tak jednoduché není.

Zpátky a chladni

EGR je zkratka pro Exhaust Gas Recirculation, česky recirkulaci výfukových plynů. Ty my nemůžeme všechny nahnat zpátky do sání, aby se znova spálily, i když jejich složky jsou narvané nedostatečně spálenými složkami. To by opravdu nefungovalo. To by bylo krásné perpetum mobile.

Zpátečka ve výfuku je dělaná ze zcela jiného důvodu. Za výfukovými ventily my najdeme už zplodiny, které spotřebovaly kyslík na svou přeměnu. Procento kyslíku je tak menší, než v sání. Kdo dával dobře pozor, ten jistě ví, že kvůli katalyzátorům se tu snažíme držet ʎ=1. Když vezmeme část těchto plynů a přesuneme je zpět, zmenšíme objemové procento kyslíku ve válci. Také emise, které sem vpustíme, už jednou oxidací proběhly. Jejich účast na chemických reakcích je velmi nízká a spíš tyto chemické reakce zbržďují. Kombinací těchto vlivů dochází ke snižování teploty hoření.

EGR ventil - jeho funkce

EGR ventil – jeho funkce

Ve zkratce – vysoké teploty vznikají tam, kde je velký přebytek vzduchu. Zde pak dochází k vysokému nárůstu oxidů dusíku. Motory s vysokým přebytkem vzduchu pak jsou především vznětové agregáty, ale také moderní zážehové motory spalující chudou směs. Takže snižme procento kyslíku ve válci něčím, co nám tak nehoří, aktivně se nepodílí na hoření a přitom ho máme dostatek a zbavíme se jednoho velkého problému. Jenže…

Další hromada problémů

To, kolik se posílá zpátky EGR ventilem emisí do sání, je obtížné říct. Ono procento je extrémně variabilní (od cca 2 % až do cca 25 %). Automobil od automobilu se mění, stejně jako se mění se zatížením a teplotou agregátu. Recirkulace totiž může fungovat jen ve velmi úzkém pracovním pásmu, které je přesně hlídáno. Je totiž důležité, aby motor byl zahřátý a nebyl pod zátěží. Snížení vývinu teploty je totiž z termodynamického hlediska samozřejmou příčinou ztráty výkonu. Nelze proto šlápnout na plyn a nemít akceleraci, protože zrovna přes EGR ventil teče čtvrtina objemu válce.

Dalším nedostatkem recirkulace je teplota. Výstupní spaliny z motoru mají teplotu vysokou a je tedy nutné ji snížit – musíme spaliny chladit. Ovšem to má několik negativních vlivů – chlazením přicházíme o další procenta energie (výkonu). Také se chlazením dostáváme na hranici kondenzace, takže spaliny jsou náhle mokré a zanáší celou přepouštěcí soustavu. V neposlední řadě je třeba přesně řídit, kam se spalinami ve spalovacím prostoru, aby například u zážehových motorů s vrstvenou směsí šlo směs vůbec zapálit.

Problémy

Výše jsme už nakousli ten nejzásadnější problém EGR ventilů. Přepouštěcí soustava se zanáší karbonem. Jeho vysoká i nízká teplota je pro celý systém problematická. A tak se ventil ucpává, až nakonec selže zcela. Pokud se ventil zachladí a zalepí se v poloze „zavřeno“, motor alespoň pojede. Jen má větší emise. Pokud ovšem se zalepí v poloze otevřeno, vlastně znemožní základní funkce motoru. Nejde nastartovat, a když už se to podaří, motor nemá výkon atd.

Moderní cesty

Pokud navštívíte diskusní fóra automobilek, tak zjistíte, že moderní vozy už tolik problémů s recirkulací spalin nemají. Firmy si totiž uvědomily, kde je achillova pata celého systému. Proto EGR ventily začaly odebírat spaliny až za katalyzátorem. To znamená, že problematických spalin, které mohou ucpávat ventil, je méně a hlavně se výrazně snížila teplota. Kondenzační bod se dostal zcela mimo systém a EGR ventily tak už pracují celkem spolehlivě. Samozřejmě, že jejich poruchovost není nulová, ale to asi nikdo neočekává.

 

Zdroj: portalridice.cz

ZANECHTE KOMENTÁŘ

You must be logged in to post a comment.

© Copyright 2024 Autoservis CARRA Praha, Made LR