Kdy a proč vyměnit motorový olej

Kdy a proč vyměnit motorový olej

Dnes se podíváme na problematiku výměn olejů v motorech automobilů. Zaměříme se hlavně na to, kdy olej vyměnit – jestli dříve, než máme na tachometru předepsanou vzdálenost od poslední výměny oleje, nebo jestli můžeme jet až na doraz.

Vliv kvality oleje
V obecném povědomí automobilistů je délka výměnného intervalu oleje většinou 15 tis. km. Mnozí také ví, že při převažujícím provozu v městské aglomeraci je dobré výměnný interval zkrátit. Až sem je všechno v pořádku. Další úvahy motoristů a i některých pracovníků autoservisů však jdou podivnými cestami a do hry se dostává viskozitní třída oleje, syntetická či minerální povaha oleje, a další aspekty. V názorech mnohých lidí je také zajímavý aspekt týkající se výrobce oleje – český olej je většinou podřadný a málo kvalitní, musí se vyměňovat dříve a jakýkoliv zahraniční je lepší. Nevidíte v tom také trochu té naší české malosti?
O kvalitě motorových olejů již byla v tomto seriálu zmínka a tak si jen připomeneme, že o kvalitě motorového oleje rozhoduje pouze výkonová specifikace a nic jiného. Ani země výrobce, ani viskozita oleje, ani syntetický či minerální základový olej. A navíc – kvalita oleje nemá vliv na jeho výměnný interval. Ten určuje výrobce motoru a současně určí minimální přípustnou kvalitu motorového oleje. Vyšší výkonová specifikace neprodlouží výměnný interval oleje. Výměnný interval je dán konstrukcí motoru, např. kvalitou spalování paliva, a ne kvalitou oleje.

Vznětové motory
Mnohdy se mi stává, že analyzuji vyjetý olej z dieselového motoru a ten je ještě naprosto v pořádku, je velmi málo chemicky degradovaný a mohl by být ještě dále provozován. Jediné, co tomu brání, je velké množství sazí v oleji. Saze vznikají spalováním nafty, rozměr jejich částeček je velmi malý, přibližně desetina mikrometru, a na olejovém filtru se nezachytí. Z toho plyne ponaučení, které může např. spediční firmě provozující velkoobjemové dieselové motory v kamionech uspořit nemalé finance. Nepoužívejte zbytečně kvalitnější (a také dražší) oleje, než předepisuje výrobce motoru. Faktory, které u dieselových motorů omezují životnost oleje jsou většinou jinde než v kvalitě oleje. V minulosti omezovala životnost olejů v dieselových motorech, také kvalita nafty, tj. obsah síry v naftě. Tento faktor je však již delší dobu odbouráván stále se zvyšující kvalitou nafty.

Zážehové motory
U benzinových motorů je životnost motorového oleje více závislá na samotné kvalitě oleje. V benzinových motorech je díky spalování benzinu a díky jeho vyšší spotřebě oproti naftě vyšší teplota, což má vliv na rychlejší chemickou degradaci oleje. Také se setkáváme se stálým zvyšováním objemového výkonu motorů osobních automobilů, mění se charakter provozu, zejména ve velkých městských aglomeracích, protože provoz je hustější, častěji se rozjíždíme a akcelerujeme. Stejně jako u dieselových motorů se i zde začaly používat EGR ventily recirkulující výfukové plyny zpět do válců, mění se systémy vstřikování. To vše má velký vliv na rychlejší degradaci oleje a často se setkávám s oleji z nových motorů, které po doporučeném intervalu výměny vypadají velmi špatně, což snižuje životnost motoru.

Kdy měnit motorový olej
Na životnost oleje v benzinovém či dieselovém motoru a tedy na výměnný interval má vliv opravdu velmi mnoho faktorů a není jednoduché stanovit optimální kilometrový proběh pro určitý automobil. Limit, který doporučuje každá automobilka, je vždy maximální a nemusí vyhovovat zrovna provozu vašeho automobilu. Obecně lze říci to, co už jednou řečeno bylo: dodržujte maximální výměnné intervaly motorového oleje a při častějších jízdách v městském provozu nebo se studeným motorem tyto limity zkraťte přibližně o 20-30 %. Opravdu se to vyplatí. Analyzoval jsem olej z nového moderního motoru po 15 tis. km a myslím, že takových výměn by ten motor nevydržel mnoho. Podobný problém s olejem se pochopitelně neprojeví hned, ale určitě se podepíše na životnosti motoru.
Pro určení optimálního výměnného intervalu oleje lze jen doporučit, abyste si nechali zanalyzovat váš vyjetý motorový olej ve zkušební laboratoři. Na základě naměřených výsledků vám každý zkušený pracovník takové laboratoře může doporučit, zda by jste měl příště výměnný interval zkrátit či zda máte rezervu a můžete využít maximální doporučený interval výměny oleje.
Nakonec ještě dvě věty o době použitelnosti motorového oleje. Vždy a u všech olejů se donedávna udávala doba použitelnosti v motoru jeden rok, nyní některé automobilky pro některé nové motory připouští i dva roky. Někteří motoristé si pletou tuto dobu použitelnosti oleje v motoru s dobou skladovatelnosti oleje v originálních a uzavřených obalech, která se u dnešních motorových olejů udává 4 až 5 roků.

Ústav technologie ropy
a petrochemie, VŠCHT Praha
jaroslav.cerny@vscht.cz

Zdroj: oleje.cz

ZANECHTE KOMENTÁŘ

You must be logged in to post a comment.

© Copyright 2024 Autoservis CARRA Praha, Made LR